habarlar

Günbatar ýurtlarynda Ro Christmasdestwo maşgala birleşmek we şatlanmak üçin wagtdyr.Ro Christmasdestwo agaçlary adatça baýramçylyk atmosferasyny güýçlendirmek üçin bezelýär.Ro Christmasdestwo agaçlary, adatça, ömrüň uzak bolmagyny alamatlandyrýan arça we serwi ýaly hemişe gök öwüsýän agaçlardan ýasalýar.Agaçlar şem, gül, oýunjak, ýyldyz we Ro Christmasdestwo sowgatlary bilen bezeldi.Ro Christmasdestwo baýramynda adamlar Täze ýyl agajynyň töwereginde aýdym aýdýarlar we tans edýärler we hezil edýärler.

Ro Christmasdestwo döwründe adaty iberişimiz, täze we köne müşderileri onlaýn soragnamany garşy alýar.

下载 _ 副本

 


Iş wagty: 22-2022-nji dekabry